Advertisement

Fizier

, Volume 36, Issue 1, pp 24–26 | Cite as

Heeft de zorgsector nu haar gewenste duidelijkheid?

  • Nika Stegeman-Kruijt
Fiscaliteiten
  • 6 Downloads

Samenvatting

Na jarenlange radiostilte is er op 21 december 2018 eindelijk nieuw beleid gepubliceerd rondom de zorgvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Het laatste besluit stamde alweer uit 2009, dus werd het hoog tijd voor een update. Het Ministerie van Financiën probeert middels het besluit knelpunten en onduidelijkheden vanuit de praktijk zoveel mogelijk weg te nemen en op diverse onderdelen een actualisering, verduidelijking en nieuwe beleidsstandpunten te geven. Dit kan gevolgen hebben voor de fiscale posities van zorginstellingen. Voor sommige structuren is zelfs direct actie vereist.

Copyright information

© HEAD 2019

Authors and Affiliations

  • Nika Stegeman-Kruijt
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations