Advertisement

Fizier

, Volume 36, Issue 1, pp 18–19 | Cite as

De dag die je wist dat zou komen

  • Herman Bellers
Reflecties
  • 7 Downloads

Samenvatting

De datum 26 oktober 2018 zal niet snel worden vergeten. Want dat er op één dag maar liefst twee ziekenhuizen tegelijk failliet werden verklaard, is uniek in de Nederlandse geschiedenis. Dit alleen is al een garantie voor publicitaire en politieke ophef. De commotie werd in dit geval nog versterkt tot ongekende proporties door de dramatische beelden van ‘gezeul met bedlegerige patiënten’. Inmiddels is politiek de rust wedergekeerd. Ook de mediastorm is geluwd, afgezien van enkele inhoudelijke reconstructies van ‘hoe het zo heeft kunnen lopen’. De zakelijke nasleep van de faillissementen die nog gaande is, krijgt – zoals gebruikelijk – nauwelijks media-aandacht. Het zou echter een misvatting zijn om op grond van de rust te concluderen dat het vanaf heden weer ‘business as usual’ is.

Copyright information

© HEAD 2019

Authors and Affiliations

  • Herman Bellers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations