Advertisement

Fizier

, Volume 36, Issue 1, pp 17–17 | Cite as

Zzp’ers in de zorg een vloek of een zegen?

  • Arnold van Wijngaarden
  • Anne Leemhuis
Duopinie
  • 6 Downloads

Samenvatting

Een zzp’er kiest doorgaans bewust hiervoor, omdat hij of zij niet meer in loondienst wil werken onder een baas. Dit in ruil voor meer eigen regelruimte en vrijheid. Zzp’ers weten over het algemeen heel goed wat ze willen, hebben passie voor hun werk en een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Ze doen datgene waar hun hart ligt: zorg verlenen met hoge kwaliteit. Onafhankelijkheid, minder schijven, minder bureaucratie. Dit geldt niet helemaal, als de zzp’er gaat werken voor verschillende zorgorganisaties.

Copyright information

© HEAD 2019

Authors and Affiliations

  • Arnold van Wijngaarden
    • 1
  • Anne Leemhuis
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations