Advertisement

Fizier

, Volume 36, Issue 1, pp 11–13 | Cite as

Onderregistratie: Niet alleen een financieel risico

 • Niels Rooijakkers
 • Emmelie Bos
 • Jeroen Brouwers
 • Maaike Vermunt
Achtergrond
 • 6 Downloads

Samenvatting

Sinds de introductie van het zelfonderzoek in zowel de medisch specialistische zorg (MSZ) als de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) ligt de focus op de rechtmatigheid van geregistreerde en gefactureerde zorg. Ook doelmatigheid van geleverde zorg neemt een steeds grotere plek in. Daarentegen blijft de volledigheid van geregistreerde en gefactureerde zorg vaak een onderbelicht onderwerp. Onterecht natuurlijk, want bij goede zorg hoort een eerlijke vergoeding. Veel medisch specialisten geven aan dat de door hen geleverde inspanning niet terug te zien is in de omzet. Dit maakt onderregistratie tot een serieus probleem.

Copyright information

© HEAD 2019

Authors and Affiliations

 • Niels Rooijakkers
  • 1
 • Emmelie Bos
  • 1
 • Jeroen Brouwers
  • 1
 • Maaike Vermunt
  • 1
 1. 1.Q-Consult Zorg

Personalised recommendations