Advertisement

Fizier

, Volume 36, Issue 1, pp 6–9 | Cite as

Primeur met obligatielening bespaart GGZ NHN miljoenen

  • Maarten-Jan de Wit
  • Reinald van der Meer
Interview
  • 10 Downloads

Samenvatting

Met een obligatielening van 20 miljoen euro, opgehaald bij Duitse institutionele beleggers, bespaart GGZ Noord-Holland-Noord jaarlijks enkele tonnen aan rentelasten. De extra middelen komen rechtstreeks ten goede aan de zorg. Directeur bedrijfsvoering Jasme Leenaars hoopt op navolging. ‘Ik zou iedereen willen aanmoedigen ook buiten de gebaande paden te kijken. Onderzoek op zijn minst de mogelijkheden. Die kunnen zeer verrassend zijn.’

Copyright information

© HEAD 2019

Authors and Affiliations

  • Maarten-Jan de Wit
    • 1
  • Reinald van der Meer
    • 1
  1. 1.Samenwerking met Geert Dekker, tekstschrijver

Personalised recommendations