Advertisement

Fizier

, Volume 36, Issue 1, pp 3–3 | Cite as

Waarom het verschil maken?

  • Ellen Kalkhoven
Column
  • 4 Downloads

Samenvatting

De kop is met het schrijven van deze column inmiddels van het nieuwe jaar af. Sommige goede voornemens heb ik dan ook al weer laten varen, maar andere staan beslist nog op mijn lijstje. Leren en mezelf blijven verwonderen zijn daar twee van. Die zijn wat mij betreft onlosmakelijk verbonden met elkaar. Je leert dingen te begrijpen door je te verwonderen en de prangende waarom-vraag te stellen. Natuurlijk ook de bouwstenen voor ons eigen kennisnetwerk!

Copyright information

© HEAD 2019

Authors and Affiliations

  • Ellen Kalkhoven
    • 1
  1. 1.Voorzitter Fizi

Personalised recommendations