Advertisement

Fizier

, Volume 35, Issue 5, pp 30–30 | Cite as

Leonard den hollander controller op ongebaande paden

  • Bohn Stafleu van Loghum
De gezichten van Fizi
  • 1 Downloads

Samenvatting

‘Kritisch ten opzichte van gebaande paden’ kreeg ik als referentie bij mijn eerste opdracht in 2006 en dit is ook van toepassing op de keuzes voor reizen in mijn vrije tijd.

Copyright information

© HEAD 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations