Advertisement

Fizier

, Volume 35, Issue 5, pp 24–24 | Cite as

Duurzaamheid moet, ook bij controllers

  • Gert Kwakernaak
Hoofdpunt
  • 2 Downloads

Samenvatting

Duurzaamheid is hot. Dat is ook nodig. Er wordt ons veel onheil voorspeld door de stijging van de temperatuur en van het zeewater. De zorgsector is (nog) een grote vervuiler en dus moet ook de zorg aan de bak om de milieubelasting te verminderen. Met de Green Deal duurzame zorg heeft de zorg zich verbonden aan het terugdringen van CO2, zuiniger gebruik van grondstoffen, schoner water en een gezonde leefomgeving. Voormalig Fizi-bestuurslid Toine van de Pol tekende de Green Deal duurzame zorg namens de VGN.

Copyright information

© HEAD 2018

Authors and Affiliations

  • Gert Kwakernaak
    • 1
  1. 1.Gemiva-SVG Groep

Personalised recommendations