Advertisement

Fizier

, Volume 35, Issue 5, pp 22–23 | Cite as

Gaat u de jaarrekening 2018 tijdig deponeren?

  • Erik-Jan Spee
Facts & Figures
  • 1 Downloads

Samenvatting

In de zomer gaven aanmerkelijk veel zorgorganisaties aan dat zij de jaarverantwoording niet tijdig hadden gedeponeerd en klaagden over de moeizame weg om te komen tot deze indiening. Is dit een gevoel of ook te onderbouwen met facts en figures?

Copyright information

© HEAD 2018

Authors and Affiliations

  • Erik-Jan Spee
    • 1
  1. 1.BDO Publieke SectorBranchegroep ZorgEindhovenNederland

Personalised recommendations