Advertisement

Fizier

, Volume 35, Issue 5, pp 16–19 | Cite as

Terugblik themadag arbeidsmarkt

  • Bohn Stafleu van Loghum
Verenigingsnieuws
  • 1 Downloads

Samenvatting

Op 13 november organiseerden wij op de sfeervolle locatie De Soester Duinen in Soest een themadag die in het teken stond van de arbeidsmarkt. Zo’n vijftig deelnemers lieten zich bijpraten over de maatschappelijke en technologische trends die van grote invloed zijn op hoe we in de toekomst gaan zorgen en werken. Vanuit verschillende invalshoeken bespraken we issues die spelen voor zorgorganisaties in het algemeen en de zorgfinancial in het bijzonder.

Onder leiding van Hans van der Spek van Berenschot begon de middag met inspirerende presentatie van trendwatcher Danielle Schreurs. Vervolgens kon je in twee rondes een workshop naar keuze volgen. Hierbij was keuze uit een breed scala van onderwerpen. Van de gevolgen van e-health en domotica tot de fiscale spelregels bij de inzet van zzp’ers. Onze partners hadden stuk voor stuk interessante workshops opgezet.

Copyright information

© HEAD 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations