Advertisement

Fizier

, Volume 35, Issue 5, pp 6–9 | Cite as

‘Betrek de hele keten bij waardegedreven zorg’

  • Bernard de Vries Robles
  • Suzan Valster
Interview
  • 5 Downloads

Samenvatting

Het concept waardegedreven zorg diept het verband uit tussen de kwaliteit van de zorg vanuit het perspectief van de patiënt en de kosten van die zorg. Santeon, vereniging van zeven topklinische ziekenhuizen, brengt het concept sinds een kleine drie jaar in de praktijk. De resultaten – betere zorg tegen gelijkblijvende of afnemende kosten – zijn hoopgevend. Directeur Pieter de Bey: ‘Vanuit alle kanten worden de principes van waardegedreven zorg omarmd. Nederland heeft de unieke kans op dit gebied voorloper te worden.’

Copyright information

© HEAD 2018

Authors and Affiliations

  • Bernard de Vries Robles
    • 1
  • Suzan Valster
    • 1
  1. 1.Samenwerking met Geert Dekker, tekstschrijver

Personalised recommendations