Advertisement

Fizier

, Volume 35, Issue 5, pp 3–3 | Cite as

Samen

  • Ellen Kalkhoven
Column
  • 1 Downloads

Samenvatting

Een paar weken geleden was ik voor een vergadering op ons verenigingsbureau. Daar stond op een whiteboard geschreven: ‘Waarom moeilijk doen als het samen kan?’ Ernaast prijkten de foto’s van vrolijk lachende teamleden. Een team dat elkaar aanvult. Dan is samenwerken als een geoliede machine en gaat alles een stuk makkelijker.

Copyright information

© HEAD 2018

Authors and Affiliations

  • Ellen Kalkhoven
    • 1
  1. 1.Voorzitter Fizi

Personalised recommendations