Advertisement

Fizier

, Volume 35, Issue 3, pp 28–29 | Cite as

Diagnose Transformatie een toolkit voor grensverleggers in de zorg

  • Bernard de Vries Robles
  • Reinald van der Meer
Ad Verbum
  • 6 Downloads

Samenvatting

Het boek is het resultaat van een zoektocht naar de oorzaken waarom veel zorginnovaties voortijdig stranden en veel beloftevolle zorginnovaties geen maatschappelijk effect blijken te hebben.

Copyright information

© HEAD 2018

Authors and Affiliations

  • Bernard de Vries Robles
    • 1
  • Reinald van der Meer
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations