Advertisement

Fizier

, Volume 35, Issue 3, pp 10–13 | Cite as

Tjerk Overduin uitgeroepen tot Zorgfinancial van het Jaar 2018

‘Iedereen zou zo’n leidinggevende willen hebben’

  • Reinald van der Meer
Interview
  • 3 Downloads

Samenvatting

Tjerk Overduin is uitgeroepen tot Zorgfinancial van 2018. Niet alleen vanwege zijn inhoudelijke kwaliteiten, maar zeker ook vanwege zijn aandacht voor mensen. ‘Iedereen zou zo’n leidinggevende willen hebben’, aldus het juryrapport.

Copyright information

© HEAD 2018

Authors and Affiliations

  • Reinald van der Meer
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations