Advertisement

Fizier

, Volume 35, Issue 3, pp 3–3 | Cite as

Het sociale hart

  • Ellen Kalkhoven
Column
  • 95 Downloads

Samenvatting

Als zorgfinancials werken we in een sector waar passie, gedrevenheid en motivatie het doel moet zijn. Deze drijfveren weer terugbrengen naar de werkvloer is echter steeds lastiger.

Ellen Kalkhoven, voorzitter Fizi

Als zorgfinancials werken we in een sector waar passie, gedrevenheid en motivatie het doel moet zijn. Deze drijfveren weer terugbrengen naar de werkvloer is echter steeds lastiger.

We hebben boegbeelden, vaandeldragers en verzetsstrijders nodig om het sociale hart van de zorg zoveel mogelijk weer terug te krijgen. De boegbeelden zorgen voor positiviteit en geloven dat het echt mogelijk is om die positiviteit weer in de organisatie te brengen. De vaandeldragers zijn de ambassadeurs, zij zien mogelijkheden en gaan aan de slag. Zij fungeren als rolmodel, motivator en voorbeeld. De verzetsstrijders – waar ik mezelf onder schaar – zijn de mensen die proberen om het systeem waarin we werken ter discussie te stellen. Zij proberen grote veranderingen in gang te zetten.

Ik geloof er namelijk in dat we als financials in de zorg de overbodigheid uit het systeem kunnen halen. Dat doen we door aan te tonen dat het ook anders kan. Door nieuwe manieren van organiseren, administreren en controleren, zodat iedere stakeholder zichzelf hierin kan vinden. Dan denk ik aan de kleine regeltjes die overbodig zijn en die vaak zoveel meer administratief werk met zich meebrengen. Die vergroten de werkdruk en bederven het werkplezier en de motivatie.

Vooral de professionals in het primaire proces, waar de zorg geleverd wordt, lopen hier tegenaan. Zij willen hun schaarse tijd gewoonweg niet meer besteden aan administratieve rompslomp. Zij willen graag werken met en voor patiënten en cliënten, zorg kunnen leveren waar zij recht op hebben en liever meer! Daar word ik blij van, dat is mijn missie in dit leven, daar sta ik iedere dag met een glimlach voor op.

Graag doe ik een oproep aan al mijn toegewijde collega’s die werkzaam zijn in deze prachtige sociale en maatschappelijke sector om kritisch te zijn. Stel je open voor discussies, wees pragmatisch en sluit je aan bij al onze professionals in het primaire proces. Zij zijn tenslotte ons waardevolste bezit; zonder deze prachtige mensen hebben wij helemaal geen organisatie!

Ik wens je veel inspiratie en inhoudelijk leesplezier toe. Heb je ideeën over onderwerpen voor Fizier? Of wil je zelf eens meewerken aan een artikel? Mail dan naar redactie@fizi.pro.

Copyright information

© HEAD 2018

Authors and Affiliations

  • Ellen Kalkhoven
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations