Fizier

, Volume 35, Issue 2, pp 22–22 | Cite as

In de woorden van dean kashiwagi

 • Maarten Erasmus
Tips & Tops
 • 12 Downloads

Samenvatting

Dean Kashiwagi is de bedenker van best value procurement. Zijn inkoopmethode gaat uit van enkele eenvoudige, maar krachtige principes, die het u mogelijk maken leveranciers te vergelijken zonder zelf de expert te zijn.

 1. 1

  Als iemand u iets uitlegt op een eenvoudige manier, dan neemt uw vertrouwen in die persoon toe. U begrijpt wat die persoon vertelt en wat hij gaat doen. Met voorspelbaarheid neemt voor u het risico af.

   
 2. 2

  Als u weet wat er gaat gebeuren, kunt u andere scenario’s uitsluiten. U hoeft over minder dingen een beslissing te nemen.

   
 3. 3

  Experts zijn mensen die iets vaak gedaan hebben en weten wat er gaat gebeuren. Zij weten meer dan u. Mensen met veel expertise kunnen u uitleggen wat er gaat gebeuren. Onervaren mensen gebruiken daar veel woorden voor. Ervaren mensen niet.

   
 4. 4

  Als u zelf geen expert bent, moet u anderen niet vertellen wat zij moeten doen. Mensen die gedicteerd worden, voelen zich miskend. En als zij zich maar lang genoeg miskend voelen, gaan ze denken dat ze het fout doen. Zij gaan nergens meer tegenin, zelfs niet als zij het beter weten.

   
 5. 5

  Mensen die gedicteerd worden verliezen hun expertise. Zij weten minder wat ze moeten doen en moeten meer besluiten. Mensen die gedicteerd worden, maken meer fouten. En als het fout gaat, geven zij anderen de schuld. Management door controle leidt tot fouten en tot stress.

   
 6. 6

  Als u geen fouten mag maken en u maakt ze toch, zult u ze niet toegeven. De stress gaat omhoog. Als u mensen beoordeelt op hun fouten, dan neemt de stress toe en stoppen ze. Stress is een showstopper.

   
 7. 7

  Stress kunt u voorkomen als u mag toegeven dat u fouten maakt. Anderen zullen u begrijpen en u gaan helpen. U hoeft maar één ding te doen: zeggen dat u een fout hebt gemaakt.

   
 8. 8

  Als experts de verantwoordelijkheid krijgen, zullen ze risico’s vermijden. Experts zullen hun scope verkleinen. Een kleinere scope betekent minder risico. Experts kunnen precies aangeven wat de risico’s zijn. Risico’s die ze kunnen beheersen, houden ze binnen de scope. De andere houden ze daarbuiten. Experts kunnen u vertellen welke risico’s dat zijn. En ze kunnen u vertellen hoe u die risico’s kunt verkleinen.

   

negen…

Zelfs als het over de prijs gaat, moet u vertrouwen hebben. Als het werk transparant en simpel te begrijpen is, kunt u ook de prijs vertrouwen. U vertrouwt niet de leverancier, maar de feiten die hij laat zien. Feiten maken de prijs transparant en vergelijkbaar. Ook als u geen expert bent, kunt u op grond van feiten een prijs beoordelen.

Copyright information

© HEAD 2018

Authors and Affiliations

 • Maarten Erasmus
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations