Advertisement

Geron

, Volume 20, Issue 4, pp 3–3 | Cite as

Gerōn na 2018

  • Max de Coole
Redactioneel
  • 41 Downloads

Samenvatting

In het Redactioneel van het maartnummer dit jaar refereerden redacteur Ellen Van Houdenhoven en ik aan het feit dat 2018 de twintigste jaargang is voor Gerōn. We vroegen ons af hoe gerontologische kennis in de toekomst gedeeld gaat worden, welke vindplaatsen er straks zijn en hoe het zoek- en leesgedrag van professionals zich ontwikkelt.

Copyright information

© Stichting Geron 2018

Authors and Affiliations

  • Max de Coole
    • 1
  1. 1.Hoofdredacteur

Personalised recommendations