Advertisement

Geron

, Volume 20, Issue 4, pp 71–72 | Cite as

Zorg voor Mantelzorg Handboek voor studenten en professionals in zorg en welzijn

  • Ria Wijnen
Boekbespreking
  • 41 Downloads

Samenvatting

Mantelzorg is niet meer weg te denken uit de post-verzorgingsstaat. Hoewel de term al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw in gebruik is, wordt deze zorg nu pas veelvuldig onderwerp van studie en ook van studieboeken.

Copyright information

© Stichting Geron 2018

Authors and Affiliations

  • Ria Wijnen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations