Advertisement

Geron

, Volume 20, Issue 4, pp 73–74 | Cite as

Gert Leene 1939-2018

Afscheid van een begaafde, onbaatzuchtige, behulpzame, integere wetenschapper

  • Theo Schuyt
In memoriam
  • 1 Downloads

Samenvatting

Gert Leene was van 1969 tot 2000 – 31 jaar – werkzaam aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit te Amsterdam; de meeste tijd als medewerker en hoofdmedewerker van de Vakgroep Sociologie van de Hulpverlening, later omgedoopt tot de Vakgroep Sociologie en Sociale Gerontologie.

Copyright information

© Stichting Geron 2018

Authors and Affiliations

  • Theo Schuyt
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations