Advertisement

Geron

, Volume 20, Issue 4, pp 11–14 | Cite as

Digitale ouderen in Vlaanderen

Smartphones en sociale media steeds meer verweven in het leven van 65-plussers

  • Bart Vanhaelewyn
Sociale media
  • 4 Downloads

Samenvatting

Steeds meer 65-plussers in Vlaanderen zijn actief op digitale platformen. De smartphone is aan een steile opmars bezig, en e-mail is een erg populair communicatiemiddel binnen deze leeftijdsgroep. De laatste jaren gebruiken steeds meer 65-plussers sociale netwerksites zoals Facebook en berichtendiensten zoals WhatsApp. Toch is de digitale kloof nog niet volledig gedicht. Bepaalde subgroepen binnen dit segment blijven grotendeels verstoken van digitale media, de angst om (nieuwe) technologieën te gaan gebruiken blijft er hoger dan in andere leeftijdsgroepen, en mediawijsheid blijft een belangrijk aandachtspunt.

Literatuur

  1. Imec (2018). Imec.digimeter 2017. Geraadpleegd van https://imec.be/digimeter
  2. Digimeter is een jaarlijkse studie van imec over bezit en gebruik van media en technologie in Vlaanderen. De vragenlijst wordt ingevuld door een steekproef van ruim 2.000 Vlamingen, representatief op leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en provincie. Het rapport kan gratis gedownload worden op imec.be/digimeter.Google Scholar

Copyright information

© Stichting Geron 2018

Authors and Affiliations

  • Bart Vanhaelewyn
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations