Advertisement

Geron

, Volume 20, Issue 4, pp 6–6 | Cite as

Sociale media

  • Lieve Vanderleyden
  • Ria Wijnen
Redactioneel
  • 150 Downloads

Samenvatting

Vandaag de dag zijn digitale toepassingen en sociale media niet meer weg te denken uit onze samenleving. Zowat iedereen lijkt een smart-phone te hebben, actief te zijn op Facebook en filmpjes te delen via sociale media. Maar vinden we deze trend ook terug bij ouderen, of kan er nog steeds gesproken worden van een digitale kloof tussen jong en oud waarbij het vooral de jongere generaties zijn die gebruik maken van sociale media?

Copyright information

© Stichting Geron 2018

Authors and Affiliations

  • Lieve Vanderleyden
    • 1
  • Ria Wijnen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations