Advertisement

Geron

, Volume 20, Issue 4, pp 46–49 | Cite as

Een vernieuwende aanpak

Inzicht in woon- en leefwensen van toekomstige ouderen

 • Linda Meijer
 • Anja Herskamp
 • Franka Bakker
Wonen & Mobiliteit
 • 7 Downloads

Samenvatting

Gemeenten en woningcorporaties nemen vandaag besluiten, die later medebepalend zijn voor de woon- en leefomgeving van toekomstige ouderen. Het gaat bijvoorbeeld om waar welke nieuwbouw plaatsvindt, om de inrichting van buurten en wijken en om woningbouwafspraken met provincies. Hoe krijgen gemeenten en woningcorporaties zicht op de woon- en leefwensen van toekomstige ouderen? En hoe kunnen huidige zestigers iets zinnigs zeggen over hun wonen en leven over twintig jaar?

Literatuur

 1. Cooperrider, W. (2001). Appreciative Inquiry A Positive Revolution in Change. Public administration and public policy, 87, 611-630.Google Scholar
 2. Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke ordening en Milieubeheer (2010). Senioren op de woningmarkt: Nieuwe generaties andere eisen en wensen. Retrieved from https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2010/03/01/senioren-op-de-woningmarkt.
 3. Scottish Health Council (2014). The participation toolkit: supporting patient focus and public involvement in NHS Scotland. Retrieved from http://www.scottishhealthcouncil.org/patient__public_participation/participation_toolkit/the_participation_toolkit.aspx#.WW9Eb8aiH-a
 4. Thomas, J. & McDonagh, D. (2013). Empathic design: Research strategies. The Australasian Medical Journal, 6 (1), 1-6.Google Scholar
 5. Westerhof, G. (z.j.). De canon van de gerontologie: Identiteit. Retrieved from http://www.canongerontologie.nl/individu/identiteit/vervolg.

Copyright information

© Stichting Geron 2018

Authors and Affiliations

 • Linda Meijer
  • 1
 • Anja Herskamp
  • 1
 • Franka Bakker
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations