Advertisement

Geron

, Volume 20, Issue 4, pp 50–52 | Cite as

Actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’

Een trendbreuk in eenzaamheid?

 • Anja Machielse
Participatie & Ontwikkeling
 • 11 Downloads

Samenvatting

Meer dan de helft van de Nederlandse 75-plussers voelt zich eenzaam. Met het Actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ wil VWS dit aantal terugdringen door een brede beweging in de samenleving op gang te brengen. Is dit de weg om eenzaamheid daadwerkelijk te bestrijden en een negatieve trend om te buigen?

Literatuur

 1. Derkx, P. (2013). Humanisme, zinvol leven en nooit meer ‘ouder worden’. Brussel: VUB Press.Google Scholar
 2. Grootegoed, E., Machielse, A., Tonkens, E., Blonk, L. & Wouters, S. (2018). Aan de andere kant van de schutting. Inspelen op de toenemende vraag naar vrijwillige inzet in het lokale sociaal domein. Utrecht: Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk NOV/Universiteit voor Humanistiek.Google Scholar
 3. Machielse, A. (2015). The Heterogeneity of Socially Isolated Older Adults: A Social Isolation Typology. Journal of gerontological Social Work, 58 (4), 338-356.Google Scholar
 4. Machielse, A. & Bos, P., (2018). Vrijwillige maatjes voor eenzame ouderen. Grenzen en mogelijkheden van vrijwillige inzet bij een kwetsbare doelgroep. Journal of Social Intervention: Theory and Practice. 27(4), pp.69–90. DOI: http://doi.org/10.18352/jsi.558
 5. VWS (2018). Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.Google Scholar

Copyright information

© Stichting Geron 2018

Authors and Affiliations

 • Anja Machielse
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations