Advertisement

Geron

, Volume 20, Issue 4, pp 53–55 | Cite as

Ouderen met een verstandelijke beperking en gelukkig oud worden

 • Anne Hoekstra
 • Franka Bakker
 • Leontine Groen-Van De Ven
Participatie & Ontwikkeling
 • 5 Downloads

Samenvatting

Ouderen met een verstandelijke beperking hebben gedurende hun hele leven te maken met beperkingen. Dit maakt deze ouderenpopulatie extra kwetsbaar en de kans op een ‘slechte’’ oude dag groter. Dit artikel focust op de positieve kant van het ouder worden: het gelukkig oud worden. Wat verstaan ouderen met een verstandelijke beperking onder een goede oude dag?

Literatuur

 1. Een uitgebreide literatuurlijst is op te vragen bij de auteur via annewillemijnhoekstra@outlook.com Google Scholar

Copyright information

© Stichting Geron 2018

Authors and Affiliations

 • Anne Hoekstra
  • 1
 • Franka Bakker
  • 1
 • Leontine Groen-Van De Ven
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations