Advertisement

Geron

, Volume 20, Issue 4, pp 64–66 | Cite as

De ‘lastige’ familie en het woonzorgcentrum

  • Luc van de Ven
Gezondheid & Zorg
  • 10 Downloads

Samenvatting

Iemand die ziek is, noemen we ‘patiënt’, ‘hij die lijdt’. Maar lijden doe je niet alleen. Ook de omgeving gaat in vele gevallen gebukt onder de ziekte of de beperking van het individu. Dit blijft gelden wanneer een oudere is opgenomen in een woonzorgcentrum. Vandaag beseffen de meeste professionele hulpverleners dat aandacht hebben voor het lijden van de familie een essentieel deel uitmaakt van een goede ouderenzorg.

Literatuur

  1. Van Assche, L. (2016). Beter in team. Een leidraad voor de begeleiding van teams in de ouderenzorg. Brugge: Uitg. Vanden Broele.Google Scholar
  2. Van de Ven, L. (2014). Troost. Over ouderdom, zorg en psychologie. Antwerpen: Garant.Google Scholar

Copyright information

© Stichting Geron 2018

Authors and Affiliations

  • Luc van de Ven
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations