Advertisement

Geron

, Volume 20, Issue 4, pp 60–63 | Cite as

Sociale robots voor thuiswonende mensen met dementie: plezier of bittere noodzaak?

 • Geraldine Visser
 • Tijs Vandemeulebroucke
Gezondheid & Zorg

Samenvatting

Sociale robots zijn een trending topic in de zorg voor mensen met dementie. We signaleren hoge verwachtingen dat dit dé oplossing is voor het nijpende tekort aan zorgverleners en de stijgende zorgkosten. Niettemin is hier nog veel werk te verzetten. Vooral de stem van mensen met dementie moet duidelijker hoorbaar zijn in het debat hierover. Wat vinden zij van een robot in huis?

Literatuur

 1. Hanson, E., Magnusson, L., Arvidsson, H., Claesson, A., Keady, J. & Nolan, M. (2007). Working together with persons with early stage dementia and their family members to design user-friendly technology-based support-service. Dementia: The International Journal of Social Research and Practice, 6, 411-434.Google Scholar
 2. Pino, M., Boulay, M., Jouen, F. & Rigaud, A.S. (2015). “Are we ready for robots that care for us?” Attitudes and opinions of older adults toward socially assistive robots. Front. Aging Neuro sci.7:141.Google Scholar
 3. Span, M. (2016). Developing an interactive web tool to facilitate shared decision-making in dementia care networks: a participatory journey. Proefschrift. Vrije Universiteit Amsterdam.Google Scholar
 4. Vandemeulebroucke, T., Dierckx de Casterlé, B. & Gastmans. C. (2018): How do older adults experience and perceive socially assistive robots in aged care: a systematic review of qualitative evidence. Aging & Mental Health, 22:2, 149-167. Google Scholar
 5. Whitlatch, J. & Menne, H. (2009). Don’t forget about me. Decision-making by people with dementia. Journal of the American Society on Aging, 33(1), 66-71.Google Scholar
 6. Meer informatie over literatuur is op te vragen bij de auteurs.Google Scholar

Copyright information

© Stichting Geron 2018

Authors and Affiliations

 • Geraldine Visser
  • 1
 • Tijs Vandemeulebroucke
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations