Advertisement

Geron

, Volume 20, Issue 4, pp 23–24 | Cite as

Nederland-Vlaanderen

Overeenkomsten en verschillen in sociale mediagebruik

 • Ellen Van Houdenhove
 • Lieve Vanderleyden
 • Ria Wijnen
Sociale media
 • 74 Downloads

Samenvatting

In welke mate en waarom gebruiken Vlaamse en Nederlandse ouderen sociale media, zijn er evoluties in het gebruik op te merken en hoe is het gesteld met de zogenaamde digitale kloof? Hierbij enkele reflecties.

Copyright information

© Stichting Geron 2018

Authors and Affiliations

 • Ellen Van Houdenhove
  • 1
 • Lieve Vanderleyden
  • 1
 • Ria Wijnen
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations