Advertisement

Geron

, Volume 20, Issue 4, pp 15–18 | Cite as

Moderne communicatiemiddelen en eHealth: kansrijk voor ouderen?

  • Chandra Verstappen
Sociale media
  • 8 Downloads

Samenvatting

eHealth is aan een onstuitbare opmars bezig: digitale informatie over zorg en gezondheid, patiëntendossiers, zelfmetingen, enzovoort. Bovendien bleek in december 2017 dat het aantal ouderen van 65 jaar en ouder dat gebruik maakt van internet en sociale media explosief is gestegen. Ouderen gebruiken internet vooral als informatiebron over goederen en diensten, zoeken gezondheidsinformatie op en lezen de krant. Ook het sociale mediagebruik zoals Facebook groeit snel. Dat is goed nieuws. Waarom dan toch een kanttekening?”

Literatuur

  1. Voor een opgave van de gebruikte bronnen en relevante links kunt u contact opnemen met de auteur via c.verstappen@pharos. Google Scholar

Copyright information

© Stichting Geron 2018

Authors and Affiliations

  • Chandra Verstappen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations