Advertisement

Geron

, Volume 20, Issue 4, pp 31–31 | Cite as

Ouderen zijn steeds vaker actief online

  • Hanna Van Solinge
Gerongrafiek
  • 55 Downloads

Samenvatting

Gebruik van sociale media wordt vaak vooral geassocieerd met jongeren. Bepaalde media, zoals Instagram en Snapchat, zijn inderdaad vooral populair onder jongeren, maar WhatsApp en Facebook zijn populair onder alle leeftijdsgroepen. Uit het in 2017 gehouden Nationale Social Media Onderzoek onder ruim 8.000 mensen van 15 jaar en ouder blijkt dat 68% van de 65-79-jarigen en 61% van de 80-plussers actief is op Facebook.

Copyright information

© Stichting Geron 2018

Authors and Affiliations

  • Hanna Van Solinge
    • 1
  1. 1.NIDI

Personalised recommendations