Advertisement

Geron

, Volume 20, Issue 4, pp 36–37 | Cite as

Testament

  • Joep Dohmen
Column
  • 4 Downloads

Samenvatting

Een half jaar geleden overleed mijn moeder op 92-jarige leeftijd. Annie leed al een jaar of acht aan Alzheimer (of dementie, dat doet er hier niet toe), en verbleef de laatste zes jaren in de Herbergier, een van onze betere verzorgingstehuizen. Ik heb haar elke week een of twee middagen trouw bezocht. Nu ik een beetje afstand heb gekregen, kan ik er wat zinnigs over zeggen. Hoe was het voor haar en wat heb ik er zelf van geleerd?

Copyright information

© Stichting Geron 2018

Authors and Affiliations

  • Joep Dohmen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations