Advertisement

Geron

, Volume 20, Issue 4, pp 7–10 | Cite as

Technologiegeneraties en hun sociale mediagebruik in Nederland

 • Eugène Loos
Sociale media
 • 178 Downloads

Samenvatting

Het is bekend dat veel jonge mensen met hun smartphone dag en nacht van sociale media gebruik maken. Maar wat valt er te zeggen over het sociale mediagebruik door 65-plussers in ons land? Behoren zij tot een andere technologiegeneratie waardoor het gebruik van sociale media een minder prominente rol speelt in hun dagelijks leven?

Literatuur

 1. Huysmans, F., de Haan, J. & van den Broek, A. (2004). Achter de schermen: Een kwart eeuw lezen, luisteren, kijken en internetten. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.Google Scholar
 2. Loos, E.F. (2010). De oudere: een digitale immigrant in eigen land? Een terreinverkenning naar toegankelijke informatievoorziening. [oratie]. Den Haag: Boom/Lemma.Google Scholar
 3. Loos, E.F., Nimrod, G. & Fernández-Ardèvol, M. (Eds.) (2018). Older audiences in the digital media environment: A cross-national longitudinal study. Wave 1 Report 1.0. Montreal, Canada: ACT project. http://spectrum.library.concordia.ca/983866/
 4. Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants, On the Horizon, 9 (5), 1-6.Google Scholar
 5. Rogers, E.M. (1962). Diffusions of innovations. New York: The Free Press.Google Scholar
 6. Sackmann, R. & Weymann, A. (1994). Die Technisierung des Alltags. Generationen und technische Innovationen. Frankfurt, Campus Verlag.Google Scholar
 7. Sackmann, R. & Winkler, O. (2013). Technology generations revisited: The internet generation. Gerontechnology11 (4), 493-503.Google Scholar

Copyright information

© Stichting Geron 2018

Authors and Affiliations

 • Eugène Loos
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations