Advertisement

Geron

, Volume 20, Issue 4, pp 42–45 | Cite as

Senioren gaan woningmarkt vlot trekken

  • Suzan Knipp
Wonen & Mobiliteit
  • 28 Downloads

Samenvatting

De woningmarkt zit op slot. De sleutel voor beweging op de markt ligt bij de senioren. Maar die verhuizen niet zomaar. Wat kan een woningcorporatie doen om de ouderen met een latente verhuisbereidheid hiertoe te bewegen? Woningcorporatie Woonforte in Alphen aan den Rijn zet in op mantelzorgexperimenten, huurarrangementen en het opkopen van eengezinswoningen van senioren.

Copyright information

© Stichting Geron 2018

Authors and Affiliations

  • Suzan Knipp
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations