Advertisement

Geron

, Volume 20, Issue 4, pp 19–22 | Cite as

Er gaat een wereld voor mensen open wanneer zij actief worden op het internet

  • Saskia Hamminga-Roest
Sociale media
  • 30 Downloads

Samenvatting

Ouderen en sociale media. Steeds meer ouderen vinden de weg naar het internet en worden online actief. Een van de organisaties waar men terecht kan voor het aanleren van digitale vaardigheden is SeniorWeb. SeniorWeb helpt al sinds 1996 senioren hun weg te vinden in de digitale samenleving. En met succes: op dit moment zijn 150.000 mensen lid van de vereniging en heeft SeniorWeb sinds de start al 770.000 mensen opgeleid.

Literatuur

  1. Ledenonderzoek SeniorWeb, oktober 2017Google Scholar
  2. Ruigrok Netpanel (2017). What’s happening online 2017.Google Scholar
  3. Ruigrok Netpanel (2015). Onderzoek omtrent het gebruik van digitale apparaten in opdracht van SeniorWeb.Google Scholar

Copyright information

© Stichting Geron 2018

Authors and Affiliations

  • Saskia Hamminga-Roest
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations