Advertisement

Geron

, Volume 19, Issue 3, pp 37–40 | Cite as

Het organisatieperspectief op werken na het pensioen

  • Jaap Oude Mulders
Arbeid & Inkomen
  • 47 Downloads

Samenvatting

Werkgevers scheppen met hun beleid en gedrag mogelijkheden voor ouderen om al dan niet langer door te werken, zelfs tot na de AOW-leeftijd. Hoe werkgevers omgaan met deze rol en hoe zij zich gedragen ten opzichte van oudere werknemers die doorwerken tot en na hun pensioenleeftijd is vooralsnog echter grotendeels onderbelicht gebleven in de wetenschappelijke literatuur. Redenen genoeg om daar de schijnwerper op te zetten.

Literatuur

  1. Dingemans, E. (2015). Werken en willen werken na pensioen. Geron, 1/2015, 56-60.Google Scholar
  2. Oude Mulders, J. (2016). Organizations, managers, and the employment of older workers after retirement. Utrecht: Tjalling C. Koopmans Dissertations Series. https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/337479

Copyright information

© Stichting Geron 2017

Authors and Affiliations

  • Jaap Oude Mulders
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations