Advertisement

Geron

, Volume 19, Issue 3, pp 19–23 | Cite as

Ongelijkheid in loopbaan en pensioen: het Mattheuseffect in actie

 • Daniela Skugor
 • Wim Van Lancker
 • Karel Van Den Bosch
Thema: Sociale ongelijkheid
 • 130 Downloads

Samenvatting

De armoede bij ouderen is in de voorbije decennia sterk gedaald. Dat is een gevolg van de veralgemening van het tweeverdienersschap en de toename van de arbeidsmarktdeelname van vrouwen in het bijzonder. Bovendien zijn er in dezelfde periode maatregelen genomen om de allerlaagste pensioenen in reële termen te verhogen (Van den Bosch & De Vil 2013). Desalniettemin bestaat er nog steeds een grote ongelijkheid tussen gepensioneerden.

Literatuur

 1. Bask M., & Bask M. (2015). Cumulative (Dis)Advantage and the Matthew Effect in Life-Course Analysis. PLoS ONE, 10(11). Google Scholar
 2. De Decker, P. (2013). Eigen woning: geldmachine of pensioensparen? Leuven: Garant. Google Scholar
 3. DiPrete, T.A., & Eirich, G.M. (2006). Cumulative Advantage as a Mechanism for Inequality: A Review of Theoretical and Empirical Developments. Annual Review of Sociology, Ị2, pp. 271— 97Google Scholar
 4. Esping-Andersen, G. (2009). The Incomplete Revolution. Adapting to Womens New Roles.Cambridge: Polity Press.Google Scholar
 5. Europese Commissie (2017). 2017 report on equality between women and men in the EU. Brussel: European Commission. Doi:10.2838/52591.Google Scholar
 6. Van den Bosch, K., & De Vil, G. (2013). De evolutie van de armoede bij ouderen nader bekeken. Working Paper 6-13, Federaal Planbureau.Google Scholar

Copyright information

© Stichting Geron 2017

Authors and Affiliations

 • Daniela Skugor
  • 1
 • Wim Van Lancker
  • 1
 • Karel Van Den Bosch
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations