Advertisement

Geron

, Volume 16, Issue 4, pp 49–51 | Cite as

Inwonende zorgmigranten, een nieuwe trend?

 • Jan Willem Van de Maat
 • Marianne Van Bochove
 • Barbara Da roit
Article
 • 51 Downloads

Samenvatting

In landen als Italië, Duitsland en Spanje is het al een wijdverspreid fenomeen: zorgmigranten, vaak uit Midden- en Oost-Europa, die bij hulpbehoevende ouderen inwonen. In Nederland groeit nu ook de aandacht voor zorgmigranten. Dat heeft alles te maken met de hervormingen in de zorg: mensen wonen langer thuis en worden bovendien aangesproken op hun zelforganiserende vermogen. Wat is er bekend over zorgmigranten in Nederland? En welke dilemma’s spelen er?

Literatuur

 1. Da Roit, B. en M. van Bochove (2014a). Live-in migrant workers in the Netherlands: an exploration of the field. Rapport geschreven voor het Expertisecentrum Mantelzorg.Google Scholar
 2. Da Roit, B. en M. van Bochove (2014b). Migrant workers in long-term care in the Netherlands from a comparative perspective: a literature review. Rapport geschreven voor het Expertisecentrum Mantelzorg.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2014

Authors and Affiliations

 • Jan Willem Van de Maat
  • 1
 • Marianne Van Bochove
  • 2
 • Barbara Da roit
  • 2
 1. 1.
 2. 2.afdeling Sociologie en AntropologieUniversiteit van AmsterdamAmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations