Advertisement

Tijdschrift voor Urologie

, Volume 9, Supplement 2, pp 1–1 | Cite as

Overzicht houden

  • Peter F.A. MuldersEmail author
Editorial
  • 121 Downloads

Samenvatting

Het eerste abstract van deze najaarsvergadering, overigens mijn laatste vergadering als voorzitter van de NVU, gaat over een onderzoek naar het PSMA. Dit molecuul en zijn antibody heeft veel impact op de urologische praktijkvoering.

Het eerste abstract van deze najaarsvergadering, overigens mijn laatste vergadering als voorzitter van de NVU, gaat over een onderzoek naar het PSMA. Dit molecuul en zijn antibody heeft veel impact op de urologische praktijkvoering. Wel gaat het soms nog alle kanten op, omdat de sensitiviteit en specificiteit lang niet honderd procent zijn. Als de diagnose niet adequaat gesteld wordt met PSMA heeft dat grote gevolgen voor de behandeling van prostaatkanker-patiënten.

Het is goed om overzicht te houden op de resultaten in Nederlandse instellingen en deze te presenteren tijdens de najaarsvergadering van de NVU. Uit de tijd dat ik in de wetenschappelijke commissie voor de abstractselectie zat, weet ik hoe consequent de beoordelingen waren en ongetwijfeld nu nog steeds zijn. Er worden zoveel goede abstracts ingediend dat vanwege ruimtegebrek ook goede abstracts moeten worden afgewezen, dit blijft jammer. De behoefte om meer te laten presenteren is groot.

Ook in deze vergadering passeert een grote variatie aan onderwerpen de revue: een reflectie hoe enorm gevarieerd ons vak is. Prostaatkanker, oncologie en een groep die onder ‘overig’ is samen te vatten en op zichzelf zeer gevarieerd is. Ik hoop op jullie actieve belangstelling voor alle op de vergadering gepresenteerde abstracts. Het is belangrijk voor onderzoekers om bevraagd te worden. Het zal de publicatie van hun onderzoek, waarvoor het Nederlandse Tijdschrift voor Urologie ook een prima plek is, uiteindelijk ten goede komen.

Ik hoop dat jullie weer in grote getale naar Nieuwegein zullen komen.

Peter F.A. Mulders uroloog

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.UroloogRadboudumcNijmegenNederland

Personalised recommendations