Advertisement

Tijdschrift voor Urologie

, Volume 9, Issue 1, pp 1–1 | Cite as

Patiëntenselectie

  • Henk G. van der PoelEmail author
Open Access
Editorial
  • 179 Downloads

De juiste behandeling selecteren is een cruciale stap in de geneeskunde. Genetische voorspellers hebben nog niet de verbetering gebracht waarop iedereen hoopte. De beeldvorming daarentegen, is de laatste jaren wel met stappen vooruit gegaan. Met name het gebruik van meer specifieke tumortargets zoals PSMA en carbonanhydrase IX hebben geleid tot de ontwikkeling van meer sensitieve positronemissietomografie (PET). Deze beeldvorming is nodig, omdat we tegelijkertijd meer gevoelige serum-PSA-detectieassays krijgen. Daar waar voorheen een PSA > 0,2 ng/ml nog gold als biochemisch recidief, spreken de EAU-richtlijnen van 2018 al niet meer over een specifieke cutoff voor biochemisch recidief na prostatectomie. Ultragevoelige PSA-tests meten tot op honderdsten nauwkeurig. De vraag is wat we met deze gevoelige tests moeten als we geen studies hebben die uitsluitsel geven over hoe deze mannen het best te behandelen zijn. In deze uitgave van het tijdschrift een studie waaruit blijkt dat de PSMA-PET-scan, gecombineerd met een ultragevoelige PSA-test na prostatectomie, mogelijk een methode is om beslissingen omtrent salvage radiotherapie mee te ondersteunen.

Copyright information

© The Author(s) 2018

Open Access This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

Authors and Affiliations

  1. 1.Tijdschrift voor UrologieBohn Stafleu van LoghumHoutenNederland

Personalised recommendations