Advertisement

Psychopraktijk

, Volume 3, Issue 6, pp 30–34 | Cite as

Shared decision making binnen de zorg voor mensen met psychose

 • Kim Helmus
 • Maike Bezemer
 • Marieke Pijnenborg
 • Cees Slooff
Richtlijnen en Protocollen

‘Nothing about us without us’1

Het actief betrekken van cliënten bij beslissingen over hun behandeling heeft allerlei voordelen. De achtergrond van dit zogenoemde Shared decision making wordt hier kort besproken. Ook reiken we praktische handvatten aan om hier binnen de klinische praktijk vorm aan te geven. De focus ligt in dit artikel op de behandeling van mensen met een psychotische kwetsbaarheid, maar de benadering is ook breder toepasbaar2.

Beslis en denk mee!

Bij de behandeling van mensen met psychose beschikt de hulpverlener tegenwoordig over een gevarieerd pakket aan interventies. Met de komst van een nieuwe multidisciplinaire richtlijn3is dit scala inzichtelijk gemaakt en is duidelijk welke methodieken voldoende effectief zijn. Omdat geen persoon identiek is, en geen psychose dezelfde, verschilt de daadwerkelijke inhoud van de behandeling per cliënt. In eerste instantie wordt bijna altijd gebruik gemaakt van medicatie. Daarnaast zijn er diverse psychosociale interventies...

Noten

 1. 1.
  Boevink W (2005)Mental health: facing the challenges, building solutions. About us, but still without us. Report on the WHO Ministerial Conference on Mental Health, 12–15, Helsinki, FinlandGoogle Scholar
 2. 2.
  Dit artikel is een bewerking van hoofdstuk 9: Samen beslissen, Shared Decision Making. Uit deel 7 van de Kenniscentrumreeks: Pijnenborg GHM ea (red) (2011)Negatieve symptomen en cognitieve functiestoornissen bij schizofrenie en verwante psychosen. Den Haag: Kenniscentrum SchizofrenieGoogle Scholar
 3. 3.
  Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ (2011)Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie, update. Utrecht: Trimbosinstituut (www.ggzrichtlijnen.nl)
 4. 4.
  Hamann J ea (2010) Patient participation in antipsychotic drug choice decisions.Psychiatry research 178: 63–67PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Swenson SL ea (2004) Patient-centered communication: do patients really prefer it?Journal of general internal medicine 19: 1069–1079PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Frosch DL & Kaplan RM (1999) Shared decision making in clinical medicine: Past research and future directions.American journal of preventive medicine 17: 285–294PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Stewart M ea (2000) The impact of patient-centered care on outcomes.Journal of family practice 49: 796–804PubMedGoogle Scholar
 8. 8.
  Deze modellen zijn uitgewerkt door Sandman L & Munthe C (2010) Shared decision making paternalism and patient choice.Health care analysis 18: 60–84Google Scholar
 9. 9.
  Narasimhan M ea (2007) Partial compliance with antipsychotics and its impact on patient outcomes.International journal of psychiatry in clinical practice 11: 102–111CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Rogers C (1951)Client-centered therapy: lts current practice, implications and theory London: ConstableGoogle Scholar
 11. 11.
  President’s advisory commission on consumer protection and quality in the health care industry (1998)Quality First: Better Health Care for All Americans. (www.hcqualitycommission.gov/fnal)
 12. 12.
  Hamann J ea (2008) Patients’ and Psychiatrists’ perceptions of clinical decisions during schizophrenia treatment.Journal of nervous and mental disorder 196: 329–332CrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Uit Your-aim, GGZ-Drenthe (2010) Intern documentGoogle Scholar
 14. 14.
  Hamann J ea (2006) Shared decision making for inpatients with schizophrenia.Acta psychiatrica scandinavica 114: 265–273PubMedCrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  Deegan PE ea (2008) Best practices: A program to support shared decision making in an outpatient medication clinic.Psychiatric services 59: 603–605PubMedCrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Feldman MD (2010) From the editors’ desk: patient autonomy and medical decisions: getting it just right.Journal of general internal medicine 25: 639PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

 • Kim Helmus
 • Maike Bezemer
 • Marieke Pijnenborg
 • Cees Slooff

There are no affiliations available

Personalised recommendations