Advertisement

Psychopraktijk

, Volume 3, Issue 5, pp 20–22 | Cite as

Training van werkgeheugen en inhibitie bij kinderen en adolescenten met obesitas

 • S. Verbeken
 • C. Braet
 • S. Dovis
 • A. Ponsioen
 • P.J.M. Prins
 • E. ten Brinck
 • S. van der Oord
Artikel
 • 385 Downloads

Obesitas bij kinderen is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Er is een aantal redenen om te interveniëren bij obesitas op de kinderleeftijd. Cardiovasculaire risicofactoren komen bij ernstige obese kinderen veel vaker voor dan bij kinderen zonder gewichtsproblemen en obesitas op de kinderleeftijd vergroot het risico op cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit op volwassen leeftijd1. Bovendien zijn de psychosociale gevolgen van obesitas vaak aanzienlijk en hinderen ze het kind in zijn ontwikkeling2. Preventie en behandeling zijn vereist, maar de resultaten zijn wisselend en eerder zwak met een grote kans op terugval.

Noten

 1. 1.
  Faith MS ea (2001) Behavioral treatment of childhood and adolescent obesity: Current status, challenges, and future directions. In Thompson JK & Smolak (eds)Body image, eating disorders, and obesity in youth: Assessment, prevention, and treatment. Washington, DC: American Psychological Association (p 313–339)CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Puder JJ & Munsch S (2010) Psychological correlates of childhood obesity.International journal of obesity 34: S37–S43PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Wilfley DE ea (2010) Family-based behavioral interventions. In Freemark M (ed)Pediatric obesity: Etiology, pathogenesis, and treatment (Vol. 1). New York: Humana PressGoogle Scholar
 4. 4.
  Braet C ea (2007) Impulsivity in overweight children.European child and adolescent psychiatry 16: 473–483; Nederkoorn C ea (2006) Why obese children cannot resist food: The role of impulsivity.Eating behaviour 7: 315–322Google Scholar
 5. 5.
  Bonato DP & Boland FJ (1983) Delay of gratification in obese children.Addictive behaviour 8: 71–74; Verbeken S ea (in prep.) Delay of gratification in overweight children and adolescents.Google Scholar
 6. 6.
  Francis LA & Susman EJ (2009) Selfregulation and rapid weight gain in children from age 3 to 12 years.Archives of pediatrics & adolescent medicine 136: 297–302; Seeyave DM ea (2009) Ability to delay gratification at age 4 years and risk of overweight at age 11 years.Archives of pediatrics & adolescent medicine 163: 303–308; Graziano PA ea (2009) Toddler self-regulation skills predict risk for pediatric obesity.International journal of obesity 34: 633–641Google Scholar
 7. 7.
  Nederkoorn C ea (2007) Impulsivity predicts treatment outcome in obese children.Behaviour research and therapy 45: 1071–1075PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Nigg JY (2000) On inhibition/disinhibition in developmental psychopathology: Views from cognitive and personality psychology and working inhibition taxonomy.Psychological bulletin 126: 220–246PubMedCrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Nederkoorn ea (2006), zie noot 4; Verbeken S ea (2009) Childhood obesity and impulsivity: An investigation with performance-based measures.Behaviour change 3: 153–167Google Scholar
 10. 10.
  Starck F & Deutsch R (2004) Reflective and impulsive determinants of social behaviour.Personality and social psychology review 8: 220–247CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Houben K & Jansen A (2011) Training inhibitory control; A recipe for resisting sweet temptations.Appetite 56: 345–349PubMedCrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Stice E ea (2011) Youth at risk for obesity show greater activation of striatal and somatosensory regions to food.The journal of neuroscience 31: 4360–4366PubMedCrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Klingberg T (2010) Training and plasticity of working memory.Trends in cognitive science 14: 317–324CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Klingberg T ea (2005) Computerized training of working memory in children with ADHD – a randomized, controlled trial.Journal of the American academy of child & adolescent psychiatry 44: 177–186CrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  Prins JM ea (2011) Does computerized working memory training with game elements enhance motivation and training efficacy in children with ADHD?Cyberpsychology, behavior, and social networking 14: 115–122CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  De taakgroep bestaat uit prof. dr. P. Prins (UvA), dr. A. Ponsioen en drs. E. ten Brink (beiden Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie Noord-Holland) en drs. S. Dovis, dr. H. Geurts en dr. S. van der Oord (allen van de UvA), in samenwerking met H. de Groot van multimediabedrijf ShoshoGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

 • S. Verbeken
  • 1
 • C. Braet
  • 1
 • S. Dovis
  • 2
 • A. Ponsioen
  • 2
 • P.J.M. Prins
  • 2
 • E. ten Brinck
  • 2
 • S. van der Oord
  • 2
  • 3
 1. 1.Universiteit Gent, universitair psychologisch centrum Kind & Adolescent, een ambulant centrum voor kinderen en jongerenGentThe Netherlands
 2. 2.Universiteit van AmsterdamAmsterdamThe Netherlands
 3. 3.KU LeuvenLeuvenThe Netherlands

Personalised recommendations