Advertisement

Psychopraktijk

, 3:7 | Cite as

Johan Van de Putte over narratieve therapie: ‘Zelden was ik zo geraakt door een model.’

  • Marijke van Eijkeren
Aan het woord
  • 273 Downloads

Johan Van de Putte is helemaal bevlogen van narratieve therapie. Zijn hele gezicht straalt bij de herinnering aan de eerste kennismaking hiermee. ‘Ik denk dat ik zelden zo getroffen was door een model.’ In zijn werkkamer thuis in Gent vertelt hij met veel enthousiasme over zijn zoektocht naar de beste en meest respectvolle therapie voor zijn cliënten. Hij las er niet alleen veel over, maar volgde ook veel opleidingen en workshops in de meer en minder gangbare vormen van psychotherapie. Gedragstherapeutische technieken wijst hij niet af, maar hij gebruikt ze nu op een narratieve manier. Naast zijn werk als psychotherapeut geeft hij workshops in mindfulness en narratieve therapie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

  • Marijke van Eijkeren
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations