Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 12, pp 50–50 | Cite as

Herman Bellers: ‘Deze motoren zijn nog helemaalmechanisch, heerlijk’

  • Trix Broekmans
Kompas
  • 3 Downloads

Samenvatting

Hij toert graag door de polder op zijn jaren vijftig motoren, waarvan hij elk onderdeel in handen heeft gehad. Want ook sleutelen is zijn passie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Trix Broekmans
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations