Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 12, pp 30–33 | Cite as

Digitale innovatie: bottom-up is de way to go

  • Hester Hinloopen
Reportage
  • 29 Downloads

Samenvatting

Met zorgtechnologie is steeds meer mogelijk, ook in de gehandicaptenzorg. Het Innovatielab van ’s Heeren Loo combineert de wil om moderne technologie te verkennen met de beperkingen van het budget.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Hester Hinloopen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations