Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 12, pp 17–17 | Cite as

Luister naar een open deur

  • Bohn Stafleu van Loghum
Outsider
  • 12 Downloads

Samenvatting

Joost van Wijmen onderzoekt wat de impact is van een veranderend lichaam. Hij verzamelde littekens en de intieme verhalen die erachter zitten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations