Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 5, pp 55–57 | Cite as

Denen hervormen om fouten van vorige hervorming te herstellen

  • Inger Stokkink
Buitenland
  • 3 Downloads

Samenvatting

Met veel tamtam presenteert premier Lars Løkke Rasmussen Sundhedsreformen; een ingrijpende reorganisatie van het gezondheidssysteem in Denemarken. De zorg moet dichter bij de mensen plaatsvinden en de kwaliteit van zorg moet overal in het land van hetzelfde hoge niveau zijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Inger Stokkink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations