Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 5, pp 3–3 | Cite as

‘Nieuw fenomeen: gereguleerde kartelvorming’

  • Simon Broersma
Voorwoord

Samenvatting

“Onlangs was ik bij een bijeenkomst voor interim-managers in de zorg. De conclusie van de avond was dat de zorg van ‘samen werken’ toe moet naar ‘samenwerken’. Op papier een verschil van één spatie, maar in de praktijk betekent dit veel meer. Het betekent overleggen over hoe het werk het beste gedaan kan worden, wie dat het beste kan doen en wat u kunt doen om dubbel werk te voorkomen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Simon Broersma
    • 1
  1. 1.Hoofdredacteur Skipr

Personalised recommendations