Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 5, pp 8–9 | Cite as

Kort bestek

  • Bohn Stafleu van Loghum
Kort bestek

Samenvatting

“Van een kind met een meervoudige beperking valt niet te verwachten dat dit een jaar later is genezen. De zorg moet echter wel elk jaar opnieuw worden aangevraagd middels stapels, nutteloze administratieve rompslomp.”

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations