Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 5, pp 10–15 | Cite as

Zorgstelsel: stutten of slopen?

  • Joost Bijlsma
Coverstory
  • 2 Downloads

Samenvatting

Dat het Nederlandse zorgstelsel beter kan, daarover zijn vriend en vijand het eens. En ook over het feit dat marktwerking geen wondermiddel is. Maar hoe nu verder?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Joost Bijlsma
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations