Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 5, pp 61–61 | Cite as

Boeken

  • Suzanne Weusten
Boeken

Samenvatting

Meer dan vijftig jaar geleden verraste de Britse journalist David Huff de wereld met How to Lie with Statistics. Het boek werd een daverend succes, alleen al van de Engelse versie gingen meer dan anderhalf miljoen exemplaren over de toonbank. Inmiddels zouden we dus moeten weten hoe we voor de gek worden gehouden door cijfers, percentages en correlaties; hoe we kritiekloos blind varen op een getal en hoe zelfs prominente wetenschappers de cijfers naar hun hand zetten. Maar in feite zijn we nog niet veel opgeschoten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Suzanne Weusten
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations