Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 5, pp 19–19 | Cite as

Het echte probleem in de wijkverpleging

  • Bohn Stafleu van Loghum
Insider
  • 4 Downloads

Samenvatting

De problemen in de zorg gaan niet opgelost worden door de tijdregistratie af te schaffen. Er moet veel meer gebeuren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations